Opbrengst activiteiten

Alles bij elkaar maakt het ons blij om iets voor een ander te betekenen, te laten zien dat het mogelijk is om een negatieve ervaring om te zetten in iets heel positiefs. Maar bovenal zijn we dankbaar dat we de mogelijkheid hebben om een financiele bijdrage te kunnen leveren aan door ons geadopteerde borstkankeronderzoeken van KWF Kankerbestrijding

1e Adoptieproject “Earlier detection of breastcancer by computer assisted decision making in screening”; Uitgevoerd door Dr. ir. N. Karssemeijer

De Stichting Hart voor Borstkanker heeft 1400 euro naar dit onderzoek over kunnen maken. Inmiddels is dit onderzoek afgerond.

2e Adoptie project: “Changes in mammographic density and breastcancer risk”; Uitgevoerd door Dr. C.H. Van Gils

Onderzoek naar vrouwen met een zeer dicht mammografisch borstweefsel die meer kans hebben voor het krijgen van borstkanker. De Stichting heeft 5000 euro naar dit onderzoek over kunnen maken.
Ook dit onderzoek is inmiddels afgerond.

3e Adoptieproject: “De ontwikkeling van een voorspellende test om gerichte behandeling van triple-negatieve borstkanker mogelijk te maken”; Uitgevoerd door: Dr. CR Jimenez, Dr. J. Jonkers en Prof. Dr. PJ. van Diest

Ongeveer 15 % van de borstkanker patiënten heeft een triple-negatieve soort en vooral jonge vrouwen worden hierdoor getroffen, met een slechte prognose.

Is in Nov. 2014 van start gegaan

4e Adoptieproject: “Borstkanker beter opereren met een hyperspectrale camera”; uitgevoerd door prof. dr. Theodoor Ruers

Startdatum 1 januari  2018 met een  looptijd van 4 jaar, financiering KWF
€ 430.849.80.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat men met 90% zekerheid kan bepalen of er tumorcellen in snijranden van het weggenomen weefsel zitten. De onderzoekers willen de techniek geschikt maken om grote stukken weefsel te kunnen overzien.

Dit kan leiden tot een betere verwijdering van de tumor terwijl er meer gezond borstweefsel zal worden gespaard.

Klik hier voor het artikel op de site van KWF

De opbrengst

13 maart 2019€ 4.000
10 januari 2018€ 7.000
7 januari 2017€ 3.000
12 maart 2015€ 1.000
5 februari 2013€ 5.000
7 februari 2011€ 6.000
7 december 2009€ 8.000
Totaal€ 34.000