Categorie: Adoptieprojecten

Alles bij elkaar maakt het ons blij om iets voor een ander te betekenen, te laten zien dat het mogelijk is om een negatieve ervaring om te zetten in iets heel positiefs. Maar bovenal zijn we dankbaar dat we de mogelijkheid hebben om een financiele bijdrage te kunnen leveren aan door ons geadopteerde borstkankeronderzoeken van KWF Kankerbestrijding

Nieuw adoptieproject: “Betere zorg en screening bij erfelijke borstkanker”

Vanaf 2022 ondersteunen wij het onderzoek van Matti Rookus. De reden voor de keuze voor adoptie van dit onderzoek is de familiaire borstkanker in Lia’s familie.
Project:
Nationale infrastructuur voor integratie van onderzoek en zorg voor Nederlandse vrouwen met familiair risico op borstkanker.
  • Projectleider: Matti Rookus
  • Instituut: Antoni van Leeuwenhoek/ Nederlands Kanker Instituut
  • Budget: € 1.779.418,17
  • Gestart: augustus 2020
Uit het onderzoek:
“25% van de gezonde vrouwen in niet-mutatie, hoog-risico families ontvangt onterecht geen screeningsadvies. Een betere risico-inschatting, ook voor mutatiedraagsters, zal de borstkankerscreening verbeteren waardoor de sterfte aan borstkanker ook bij jonge vrouwen wordt verlaagd. Borstcontrole die meer gericht is op de echte hoog-risicogroep zal tot een verbeterde kwaliteit van leven en meer genezing leiden.”

4e Adoptieproject: “Borstkanker beter opereren met een hyperspectrale camera”

Uitgevoerd door Prof.Dr. Theodoor Ruers

  • Startdatum: 1 januari  2018 met een  looptijd van 4 jaar
  • Financiering: KWF € 430.849.80.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat men met 90% zekerheid kan bepalen of er tumorcellen in snijranden van het weggenomen weefsel zitten. De onderzoekers willen de techniek geschikt maken om grote stukken weefsel te kunnen overzien.

Dit kan leiden tot een betere verwijdering van de tumor terwijl er meer gezond borstweefsel zal worden gespaard.

Klik hier voor het artikel op de site van KWF