3e Adoptieproject: “De ontwikkeling van een voorspellende test om gerichte behandeling van triple-negatieve borstkanker mogelijk te maken”

  • Uitgevoerd door: Dr. C.R. Jimenez, Dr. J. Jonkers en Prof.Dr. P.J. van Diest
  • Start: november 2014

Ongeveer 15 % van de borstkanker patiënten heeft een triple-negatieve soort en vooral jonge vrouwen worden hierdoor getroffen, met een slechte prognose.